E-learningről általában

2013.08.18 21:52

Az e-learningről általában

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás-módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatásban. A felsőoktatási és felnőttképzési, valamint a vállalati képzésekben már jó ideje alkalmazzák. Mára a világon széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési forma.

Az e-learning képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez interneten keresztül lehet hozzáférni. Tanulás közben folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást ad. Az e-learning oktatáshoz tananyagra és keretrendszerre van szükség. A tananyagot általában multimédia-elemek, interaktív animációk, szituációs gyakorlatok teszik könnyen befogadhatóvá és érdekessé.

Mi szükséges hozzá?

Az e-learninges tanuláshoz csak egy számítógép, internetkapcsolat és egy internetes böngésző szükséges. A tananyagok és a keretrendszer az e-learning szolgáltató informatikai rendszerén vannak telepítve, amit egy számítógép internetböngészőjén keresztül lehet elérni. Így a tanuláshoz nincs szükség sem speciális szoftverek telepítésére, sem mély informatikai ismeretekre.

Előnyök

Az e-learning nagy előnye, hogy időben rugalmas, és nincs helyhez kötve. Bárhol és bármikor használható, ahol van számítógép és internetkapcsolat. Önállóan, mégis ellenőrzötten és szabályozottan, saját időbeosztás és tempó szerint lehet előrehaladni, a tanulást bármikor meg lehet szakítani, majd folytatni tovább. Interaktív módon lehet tanulni, életszerű példák és szimulációk segítségével, az informatika eszközrendszerét felhasználva. Az egyik legfontosabb jellemzője az interaktivitás: az oldalak közti navigációtól, a tesztek és feladatok elektronikus kitöltésén át az azonnali kiértékelésig sokféle módon használja ki az ebben rejlő lehetőségeket.

Az e-learning a hatósági képzésben

Magyarországon tavaly először nyílt lehetőség arra, hogy a gépjárművezető-képzésben az elméleti tanfolyamot (?KRESZ? tanfolyam) teljes egészében e-learning formájában végezhesse el a jogosítványt szerezni vágyó tanuló. Jelenleg a következő jogosítványkategóriákra, illetve szaktanfolyami képzésekre áll rendelkezésre a hatóság által akkreditált (államilag elismert) e-learning tanfolyam: AM, A1, A2, B, B125 (A1 B-vel), A, GKI. (A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram államilag finanszírozott képzései között az első négy érhető el.)

Tananyagok

Bárhonnan, bármikor, egy számítógép és internetkapcsolat segítségével el lehet érni az e-learning tananyagokat, és saját időbeosztás szerint lehet tanulni. Az elméleti képzés három tantárgyból áll: közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. Az e-learning tananyagok esetében ezek a tantárgyak nem különülnek el élesen, hanem egymással szerves kapcsolatban átfogó és összefüggő ismereteket adnak át.

A keretrendszer (e-Titán)

Azonosítja a tanulót (belépés egyedi kóddal), tárolja a tananyagban történő előrehaladást és a teszteredményeket. A keretrendszer számon tartja a tananyagrészek elvégzésének sorrendjét, az előrehaladás feltételeit (pl. egyik fejezetről csak sikeres teszt esetén lehet továbblépni a következő fejezetre) és a tanulásra fordítható időt is.

Az e-learning képzést biztosító informatikai rendszer (e-Titán keretrendszer) a tanfolyam sikeres elvégzésekor létrehozza a hatályos előírásoknak megfelelő, elektronikus formátumú tanfolyam-igazolást, amit automatikusan átküld a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére.

Ez a keretrendszer adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli is a tanuló előrehaladását, az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit és tevékenységét. Az e-Titán keretrendszer a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti (KRESZ) tanfolyam támogatására használható.

Miben nyújt újat?

Új tematikára épülő tananyagok: ismertetik a szabályokat, de azon túl életszerű példákkal jobban felkészítenek a gyakorlati képzésre, összefüggéseiben mutatják meg a különböző helyzeteket, átfogó ismeretet adnak.

Kényelem: a tanuló a neki megfelelő helyen és időben tanulhat, saját ritmusában.

Folyamatos gyakorlási lehetőség: a tananyagok befejezése után (a még fel nem használt időkeretben) az elméleti vizsgáig lehet gyakorolni a teszteken, újraolvashatók a fontos részek.

Jogi háttér

Az 1988. évi I. törvény említi először az e-learninget mint képzési lehetőséget. A ?179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól - konkrét szabályzásokat tartalmaz az autósiskolák számára, egyebek közt az elméleti képzéssel és annak távoktatásos (e-learning) formájával kapcsolatban.

Az 1988. évi I. törvény, a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet és a 24/2005. sz. GKM rendelet együttesen lehetőséget biztosít az előírásoknak és feltételeknek (pl. hatósági akkreditáció) megfelelő digitális tananyagok és a zárt rendszerű távoktatási keretrendszerek alkalmazására az autósiskoláknál.